Heritage & Culture

” A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of it’s people.” 

(Mahatma Gandhi)

This blog is all about the heart and soul of our nation. It will delve into the innermost folklore and tradition of Malta, with a special concentration on regional matters. 

We will do our very best to make this blog interesting and informative. 

And as with our two other blogs, we welcome any comments and we strongly encourage new blog posts to be submitted. Should you wish to add to this page, please send your request to culture@regjuntramuntana.eu

Il-Kappella tal-Madaliena fil-Madliena

Il-kult ta’ Marija Madalena, għalkemm mhux wieħed mifrux ħafna fil-gżejjer Maltin, huwa wieħed antik mhux ħażin. Huwa dokumentat li fil-limiti tal-Għargħur fl-1439 kien hemm diġà referenza għal kappelli dedikati lil din il-qaddisa. Din ir-referenza hija għall-kappella l-antika li kien hemm fejn illum insibu l-Fortizza tal-Madliena. Il-Fortizza Madliena inbniet f’għoli ta 132 metru ‘l fuq mill-livell tal-baħar fuq l-istess sit li kien hemm din il-kappella.

Ir-Reġjun tat-Tramuntana u l-importanza tagħha mfissra aħjar permezz tal-filatelija

“Ir-Reġjun Tramuntana u r-rabta tiegħu storika ma’ Melita (Malta), jimxu il-passi ta’ ġrajjietna, ddisinjata fuq bolla mibgħuta minn post għall-ieħor madwar id-dinja.”

Web Analytics