Chapels

Reġjun Tramuntana

A list of all the Chapels in the Region

Il-Mellieħa

Is-Santwarju (It-Twelid tal-Madonna)
L-Immakulata Kunċizzjoni
Santa Marija
Kappella Taċ-Ċimiterju
San Ġużepp
Il-Madonna Tal-Fidwa
L-Imġarr

Sant' Anna
Il-Madonna Hodigtria
Il-Mosta

San Silvestru
Ta'Mlit
San Andrija
Ġesu Feddej
San Anton Abbati
San Leonardo Abbati
Kunċizzjoni Immakulata
Viżitazzjoni (Ta' Wejda)
Santa Margerita l'Antijokja
Madonna ta' l-Isperanza
San Pawl l-Eremita
San Andrija (Triq il-Qares)
Santa Monika (Sorijiet)
Madonna tal-Karmnu
Oratorju Qalb ta' Ġesu
Santa Marija (Taż-Żejfi)
San Pawl tal-Qlejja
Madonna tad-Duluri
Tħabbira lill-Madonna
Kappella taċ-Ċimiterju
Is-Sagra Familja
In-Naxxar

Ġesu Ħniena Divina
San Ġwann il-Battista
Santa Marija tax-Xagħra
San Pawl tat-Tarġa
Madonna tal-Anġli
San Ġakbu
Kunċizzjoni Immakulata
Kappella taċ-Ċimiterju
Kristu l-Irxoxt
Dar Sagra Familja
Familja Mqaddsa
Tal-Vittorja u Santa Luċija
Madonna tat-Triq
Santa Marija tal-Magħtab
Santa Katerina
San Mikiel
Il-Lunzjata
San Pawl il-Baħar
Sant' Anna (Ta' Pwales)
Madonna Tal-Karmnu
San Pawl tal-Ħġejjeġ
Immakulata Kunċizzjoni
Il-Madonna tal-Abbandunati
Il-Madonna Tal-Grazzja
San Ġorġ Martri
San Ġużepp Ħaddiem
San Ġwann l-Għammiedi
San Martin
San Pawl Nawfragu
San Xmun Appostlu
Familja Mqaddsa
San Massimiliano Kolber
Qalb Mqaddsa ta' Marija
San Pawl Milqi
Santa Margerita
Kappella Taċ-Ċimiterju
San Franċisk t'Assisi
San Ġużepp
L-Imtarfa

San Osvaldu

This chapel, which is dedicated to St. Oswald in the Mtarfa Hospital, was built by the British and was kept in a good condition. Nowadays it is used to serve the Mtarfa residents for all their religious activities. It has only one altar.

Mass Service
Monday to Friday at 18.00hrs;
Saturday at 08.00 hrs.
Sunday at 07.30 hrs and 09.00hrs.

Co-ordinates – 35° 53’ 25’’N 14 °23’45’’E

Santa Luċija

This chapel was built in the year 1500, by family Darmanin from Birgu. The Bishop Dusina visited the chapel in the year 1575 – 10 years after the siege. It is situated on “Wied il-Qlejgha” one of the best valleys that exists in Malta. Infact you can see the view well from the parvis at the chapel.

St. Lucy’s feast is celebrated on the 13th December.

Mass Service
Monday to Friday at 07.45 hrs;
Saturday at 18.00hrs;
Sunday at 11.00 hrs and 18.00hrs

Co-ordinates – 35° 53’ 29’’N 14 °23’46’’E

Ħal Balzan

Bon Pastur
Il-Lunzjata
Santa Marija
Santu Rokku
Ħ'Attard

San Pawl
Madonna tal-Pilar
Santu Rokku
San Ġwann

San Ġwann tal-Għargħar
Is-Santwarju tal-Mensija
San Fillippu u San Ġakbu
Santa Margerita tal-Ħereb
Web Analytics