Ġrajjietha

L-istorja tal-Imtarfa hija integrati mal-istorja ta’ Malta Fdalijiet Preistoriċi għadu jeżistu sa llum il-ġurnata. Fosos tal-qamħ, trejqiet tal-karettun u oqbra maqtugħa fil-blat jinsabu imxerrda mal-parti mhux urbana fl-Imtarfa.

Dr. J.D. Evans, fil-ktieb tiegħu ‘The Prehistoric Antiquities of the Maltese Islands (London 1971 p. 107) jiddikjara li meta kienu qegħdin jitħaffru ix-xelters qabel l-Ewwel Gwerra Dinjija (Frar-Marzu 1939), instabu żewġ fosos tal-qamħ. Instab fuħħar Riċentement meta d-djar fl-Imtarfa faqsu drastikament biex jinbnew aktar djar residenzjali, instabu numru ta’ fosos oħra.

Irħam imnaqqax instab ukoll madwar is-sena 1613. Dan ġie attribwit għat-tempju ta’ Prosperina. Skrizzjoni Rumana li tibda bil-kliem CHRESTION u li għandha l-aħħar kelma INAURAVIT (Bres, Malta Antica Illustrata, Roma 1816 p. 334 and 351) ġiet studjata minn diversi studjużi Maltin u barranin. Irħam misjub fl-1747, fl-inħawi fejn kien jeżisti t-tempju ta’ Apollo, kien jintuża biex isiru minnu l-artali. L-arma tal-Grammastru Carafa ġiet skulturata minn irħam li nstabu fis-sit. Huwa importanti ħafna, li jekk ladarba jiġi skopert xi forma ta’ wirt storiku fl-iskola Primarja tal-Imtarfa, b’dan jiġu infuramati l-awtoritajiet ikkonċernati, għax dan jista’ jkolli sinifikat storiku importanti għall-istorja u l-kultura tagħna.

L-isem ‘MTARFA’ deher għall-ewwel darba f’att notarili minn nutar Sqalli Noto Bartholo de Guasto u msemmi bħala La Mitarfa, pecia terrae. Mtarfa tfisser “fit-tarf”. Madankollu l-Professur Wettinger fil-ktieb tiegħu ( ‘Place Names’ p.403) huwa tal-opinjoni li l-isem oriġinali tal-Imtarfa jista’ jkun assoċjat ma’ raġel Spanjol li għex fi żmien il-Medjuevu – Mutarrif – li kien eżiljat f’dan il-post.

Ġnien kbir f’din il-lokalita’ kien jappartjeni lill-Katidral tal-Imdina – magħruf aktar bħala l-ġnien ta’ San Nikola. Dan kellu wkoll kappella ddedikata lil Santa Luċija. Consalvo Argiona fl-1460 għadda dan il-ġnien li ċertu Tarkwinju Zammit u sussegwentement lil Antonio Falzon. Dan tal-aħħar ta l-ġnien b’benefiċenza lill-Katidral tal-Imdina fejn dawn għaddewha b’kera perpetwa lil Angelo Manduca. Il-kera rabtet lil Manduca biex jagħmel, apparti kundizzjonijiet oħra, quddiesa fil-kappella ta’ Santa Luċija. Il-Kappella hija elenkata fil-visita Pastorali tas-16 ta’ Mejju 1774 mill-Isqof Alpheran de Bussan. Huwa jagħti numru ta’ grazzji lil dawk id-devoti bl-interċessjoni ta’ Santa Luċija.

L-Imtarfa, baqgħet għal numru ta’ snin art fertili bejn il- “Qlejja” u l-widien tal-Busbies Numru ta’ mtieħen tar-riħ żejnu l-panorama ta’ dan ir-raħal. Il-popolazzjoni kienet kważi kollha raħħala. Dawk li jrabbu l-annimali kienu jbiegħu l-bhejjem tagħhom fil-monti tar-Rabat.

L-imtarfa rat bidla kbira fi żmien il-ħakma Inġliża f’Malta. Madwar l-1890 inbena numru ta’ kwartieri għall-ammiraljat. Aktar tard inbena sptar biex idewwi lill-midruba li kienu ġejjin mid-Dardanelli matul l-Ewwel Ġwerra Dinjija. Ix-xogħol fuq l-isptar inbeda fl-1915 u tlesta fl-1920. Hekk kif l-Imtarfa sar ċentru ta’ attivita’ fejn numru ta’ ħaddiema kellhom imorru jaħdmu f’dan il-post, fl-1883 il-ferrovija ġiet estiża wkoll għall-Imtarfa. Is-serviżżi Ingliżi fasslu wkoll pjan ta’ infrastruttura għall-Imtarfa. Huma bnew wkoll tank tal-ilma li għadu hemm sa llum, biex jipprovdi għall-bżonnijiet ta’ kuljum billi jiġbor l-ilma tax-xita permezz ta’ ġibjuni taħt l-art, li uħud minnhom għandhom jintużaw sa llum il-ġurnata.

Id-devozzjoni lejn Santa Luċija, il-qaddis protettur ta’ dawk bi problemi jew mard tal-għajnejn żdiedet mal-ftuħ tal-isptar. Madankollu l-Awtoritajiet Ingliżi ħassew il-bżonn li jibnu kappella fl-isptar, iddedikata lil San Oswaldu biex tlaħħaq mal-esiġenzi spiritwali tal-miltar Inġliz u l-familji tagħhom. Lejn l-1895 is-simbolu tal-Imtarfa – it-Torri tal-Arloġġ kien diġa’ jiffunzjona. Dan għadu jiffunzjona u jaħdem perfett sa llum. Kien dan l-aħħar li l-Kunsill lokali tal-Imtarfa talab lill-awtoritajiet biex isir fuqu restawr qabel ma dan jaqa’ taħt ir-responsabilita’ tal-Kunsill lokali.

L-għajnuna spiritwali lir-residenti fl-Imtarfa hija f’idejn ir-rettur appuntat mill-parroċċa tar-Rabat. Snin ilu dan is-servizz kien jingħata mir-Rev. Copperstone u numru ta’ patrijiet Dumnikani, waqt li matul dawn l-aħħar 50 sena, Rev.fr. Michael Saliba ddedika lilu nnifsu hu, għall-ħtiġijiet pastorali, waqt li ra lill-Imtarfa tikber minn popolazzjoni ta’ ftit għexieren ta’ nies għal waħda li tlaħħaq l-2000 resident.

Il-passat reċenti fl-Imtarfa jafu kulħadd. Mill-1987 inbnew numru ta’ appartamenti, fejn binjiet għall-militar ġew mibdula fi djar residenzjali u ċentri għall-persuni bi bżonnijiet speċjali , taħriġ għall-adulti u ċentru pastorali. Ħidma amministrattiva maqtugħa mill-konfini tar-Rabat.

Fis-sena 2000 l-Imtarfa eleġġiet il-Kunsill lokali tagħha magħmul minn ħames kunsilliera. Għandha l-iskola Primarja tagħha; skola Sekondarja li tiġbor fiha studenti mill-akwati, għassa tal-pulizija, librerija pubblika ffinanzjata mill-Kunsill u klinika li għadha kif bdiet topera.

Il-Kunsill tal-Imtarfa għażel id-data tas-27 t’April, bħala Jum l-Imtarfa, il-ġurnata li tfakkar meta ġew eletti l-ewwel kunsilliera lokali. Il-qofol ta’ gimgħa attivitajiet li fakkru Jum l-Imtarfa fis-27 t’April 2002, intlaħaq meta l-unur Ġieħ l-Imtarfa ngħata lil Rev.Kanonku Dun Mikiel Saliba għal servizz twil ta madwar ħamsin sena, fejn serva bħala l-Amministratur Spiritwali.

Kunsillieri

Kyle Mifsud

Sindku

Marica Sammut Dimech

Viċi Sindku

Daniel Attard

Kunsillier

Simon Fenech

Kunsillier

Christianne Mifsud

Kunsillier

Kunsillieri

Kyle Mifsud

Kyle Mifsud

Sindku

Marica Sammut Dimech

Marica Sammut Dimech

Viċi Sindku

Daniel Attard

Daniel Attard

Kunsillier

Simon Fenech

Simon Fenech

Kunsillier

Christianne Mifsud

Christianne Mifsud

Kunsillier

Servizzi

Il-Ġbir tal-Iskart Domestiku

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-buttuna hawn taħt biex tara xi skart jinġabar matul il-ġranet tal-ġimgħa.

Meta wieħed għandu joħroġ il-borża s-sewda, il-griża u dik organika.

Ġbir ta’ Skart Kbir (Bulky Refuse)

Għall-ġbir ta’ skart kbir (bulk refuse), jekk jogħġbok uża r-“request” link hawn taħt.

Imla’ d-dettalji kollha meħtieġa u agħmel it-talba. Tiġu kkuntattjati biex tingħataw id-data u l-ħin meta sejjer isir il-ġbir.

Ġbir ta’ Skart Riċiklabbli

Id-dettalji kollha huma inklużi fl-istess tabella tal-Iskart Domestiku.

Għall-ġbir ta’ skart tal-ħġieġ, trid tikklikkja fuq il-link li jidher hawn taħt.

Il-Knis tat-Toroq

Billi jintuża l-makkinarju jew il-kennies, qed nassiguraw l-indafa tat-toroq tagħna kuljum.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

It-Tindif taż-Żoni Urbani

It-tindif permezz tal-makkinarju taż-żoni urbani jsir f’qasir żmien fuq bażi regolari.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

Web Analytics