L-Imġarr

Associations & Organisations

• Grupp tat-Talb ghall-Qdusija tas-Secerdoti
• Ghaqda Dilettanti Sajjieda Gnejna
• Hniena Divina Prayer Group
• Koperattiva Bdiewa
• Kumitat Azzjoni Kattolika Nisa
• Kumitat Ghaqda Kaccaturi u Nassaba
• Kumitat Knisja Zebbiegh
• Kumitat Mgarr United FC
• Kumitat Oratorju
• Kumitat Partit Laburista
• Kumitat Partit Nazzjonalista
• Ghaqda Patrimonju Mgarr
• Kummisjoni Lejla Mgarrija
• Kummissjoni Familja
• Kummissjoni Katetika
• Kunsill Pastorali Parrokkjali
• Kunsill Skolastiku
• Mgarr Social Club
• Mgarr Tennis Club
• Mgarr Youth Nursery
• Shotokan Karate Club
• Djakonija
• Socjeta Spettaklu Marija Assunta
• Socjeta’ Filarmonika Marija Mtella’ s-Sema
• Mgarr Volleyball Club
• EBDA
• Grupp Marjan Oratorju
• Grupp Ruzarju
• Kummissjoni Gimgha Mqaddsa
• Boden Powell Scouts

Gardens & Playgrounds
Nature Treks & Walks
Web Analytics