Ġrajjietha

 

Meta turist jiġi Malta huwa imperattiv li jżur lil San Pawl il-baħar li toffri diversi attrazzjonijiet.

Madwar is-sena 800Q.K il-bajja naturali ta’ San Pawl il-baħar kienet ta’ użu bħala port strateġiku mill-baħħara. Numru ta’ oqbra Puniċi ġew imfassla mill-blat u d-dfin kien isir madwar il-kosta. Numru ta’ oġġetti ta’ dak il-perjodu bħal lampi taż-żejt, fuħħar u skeletri instabu waqt l-iskavi. Meta dawn tkeċċew mir-Rumani fis-sena 219Q.K, it-torrijiet Puniċi fl-akkwata ġew mibdula mill-ħakkiema l-ġodda.

Ir-regoli l-ġodda ntroduċew numru ta’ siġar indiġeni li llum jistgħu jitgawdew fis-sit Wardija Natura 2000. Fdalijiet oħra agrikoli Rumani li nsibu huma magħsar taż-żebbuġ, għodod tan-newl, bwieqi u ġarar tal-fuħħar biex jinħażen fihom l-inbid, iż-żejt taż-żebbuġa u l-għasel. It-traċċi tal-wirt ġewwa x-Xemxija juru preżenza rikka u mogħnija ta’ zmien ir-Rumani, fejn il-viżitatur jista’ jitpaxxa b’mixja mix-Xemxija sal-bajja ta’ Golden Sands. F’qiegħ il-baħar Arkeologi esperti fuq il-marittimu skoprew 17-il biċċa minn fdalijiet ta’ kċejjen Rumani. Viċin il-bajja, instabet miġbħa Rumana f’kundizzjonijiet impekkabbli.

Ix-Xemxija Heritage trail

Il-preżenza tal-ħakma Għarbija f’Malta tidher evidenti u l-fatt ta’ kemm hija viċin ix-Xemxija Heritage Trail tkompli tagħti valur storiku lil din il-parti. Grupp ta’ rżieżet Medjevali ġew irrestawrati u foresta magħmula min-nies ta’ dak iż-żmien tat arja friska u nadifa lil xifer ix-Xemxija.

Ir-Reġjun għandu erba’ siti tan-natura 2000 fejn għasafar tal-passa isibu l-kenn matul ix-Xitwa fir-reġjun. Matul il-kosta ta’ San Pawl il-baħar insibu mogħdija li twassal mix-Xemxija sas-salini tal-melħ li qegħdin fil-bajja tas-Salina. Numru ta’ kaxex tal-għassa u fortizzi inbnew matul il-kosta, li juru l-importanza strateġika tagħhom u l-irwol li kellhom fl-aħħar tlett mitt sena. Il-kavallieri bnew ukoll it-torri ta’ Wignacourt. It-torri nbena fis-sena 1610 mill-Grammastru Alof de Wignacourt u huwa l-eqdem torri eżistenti ta’ difiża mal-kosta Maltija. It-torri kien wieħed minn tal-ewwel li nbena matul il-kosta f’Malta. Dan it-torri ġie ddisinjat mill-arkitett Malti Vittorio Cassar bejn is-snin 1610-49. It-torri Wignacourt kien l-aktar wieħed ta’ difiża fuq in-naħa tat-Tramuntana ta’ Malta, qabel ma nbena t-torri ta’ Sant’Agatha (it-torri l-aħmar), fil-Mellieħa.

It-Torri Wignacourt

Fi żmien l-Ingliżi t-trinka maġenb l-Akkwarju Nazzjonali kienet importanti ħafna matul l-Ewwel Gwerra Dinjija. Matul l-ewwel gwerra dinjija ftit li xejn saret ħsara lil-lokalita’ fejn dak iż-żmien Malta kienet taqdi l-irwol tagħha bħala infermiera tal-Mediterran. Xenarju differenti seħħ fit-Tieni Gwerra Dinjija, fejn fuq il-ponta tal-Qawra ġie nstallat l-ewwel radar mobbli mill-armata Brittanika. Numru ta’ bombi waqgħu fuq djar ta’ bdiewa u sajjieda.

Illum baqa’ biss ftit sajjieda u komunita’ żgħira ta’ bdiewa li jikkontribwixxu għal dħul lil-lokalita’ u li dawn jiddependu l-aktar fuq it-turiżmu. Numru ta’ lukandi u flettijiet żdiedu minn żmien għal żmien madwar il-kosta.

 

 

 

 

Menqa

It-turiżmu huwa importanti ħafna għall-gżira tagħna u turiżmu b’aspett reliġjuż jista’ jgħin lil gżiritna bħalma n-nawfraġju tal-appostlu San Pawl ħalla impatt qawwi fuq in-nies tal-gżira. Turiżmu b’aspett kulturali qabad tajjeb ħafna u eluf ta’ turisti jiġu Malta biex iżuru s-siti arkeoloġiċi bħat-tempji preistoriċi. F’Buġibba, wieħed mill-attrazzjonijiet turistiċi li nsibu huwa l-fdalijiet ta’ tempju preistoriku, li l-fdalijiet li nstabu fih, jagħtu xhieda li nies ta’ żmien ir-ram għexu f’din il-parti.

L-Agrituriżmu u t-turiżmu Marittimu huma fil-bidu tagħhom. Wieħed mill-pilastri tat-turiżmu marittimu sejjer tajjeb ħafna minħabba li diversi skejjel tal-għadds qegħdin joffru mawriet interessanti taħt il-baħar lill-għaddasa.

Il-ħajja bil-lejl f’din l-akwata, pubs, ristoranti u postijiet ta’ divertiment oħra għenu biex ikun hemm kwalita’ ta’ servizzi turistiċi aħjar għall-viżitaturi.

Mawra sa San Pawl il-Baħar tagħti lit-turist togħma ta’ diversita’ multikulturali li huwa abbundanti ħafna f’din il-parti ta’ Malta. Il-popolazzjoni ta’ dawk li jgħixu b’mod permanenti fil-lokalita’ hija l-akbar waħda f’Malta.

Kunsillieri

Alfred Grima

Sindku

Viċi Sindku

Carlos Zarb

Graziella Galea

Kunsillier

Anne Marie Fenech

Kunsillier

Kunsillier

Darryl Connor

Mario Salerno

Kunsillier

Anthony Delia

Kunsillier

Alfred Bray

Kunsillier

Paul Bugeja

Kunsillier

Stephen Cremona

Kunsillier

Anthony Attard

Kunsillier

Christopher Vella Petroni

Kunsillier

Antoinette Bezzina

Kunsillier

Mariella Strout

Segrattarju Eżekuttiv

Kunsillieri

Alfred Grima

Alfred Grima

Sindku

Carlos Zarb

Carlos Zarb

Viċi Sindku

Graziella Galea

Graziella Galea

Kunsillier

Anne Marie Fenech

Anne Marie Fenech

Kunsillier

Darryl Connor

Darryl Connor

Kunsillier

Mario Salerno

Mario Salerno

Kunsillier

Anthony Delia

Anthony Delia

Kunsillier

Alfred Bray

Alfred Bray

Kunsillier

Paul Bugeja

Paul Bugeja

Kunsillier

Stephen Cremona

Stephen Cremona

Kunsillier

Anthony Attard

Anthony Attard

Kunsillier

Christopher Vella Petroni

Christopher Vella Petroni

Kunsillier

Antoinette Bezzina

Antoinette Bezzina

Kunsillier

Servizzi

Il-Ġbir tal-Iskart Domestiku

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-buttuna hawn taħt biex tara xi skart jinġabar matul il-ġranet tal-ġimgħa.

Meta wieħed għandu joħroġ il-borża s-sewda, il-griża u dik organika.

Ġbir ta’ Skart Kbir (Bulky Refuse)

Għall-ġbir ta’ skart kbir (bulk refuse), jekk jogħġbok uża r-“request” link hawn taħt.

Imla’ d-dettalji kollha meħtieġa u agħmel it-talba. Tiġu kkuntattjati biex tingħataw id-data u l-ħin meta sejjer isir il-ġbir.

Ġbir ta’ Skart Riċiklabbli

Id-dettalji kollha huma inklużi fl-istess tabella tal-Iskart Domestiku.

Għall-ġbir ta’ skart tal-ħġieġ, trid tikklikkja fuq il-link li jidher hawn taħt.

Il-Knis tat-Toroq

Billi jintuża l-makkinarju jew il-kennies, qed nassiguraw l-indafa tat-toroq tagħna kuljum.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

It-Tindif taż-Żoni Urbani

It-tindif permezz tal-makkinarju taż-żoni urbani jsir f’qasir żmien fuq bażi regolari.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

Librerija Pubblika

Post

Il-kulleġġ Marija Reġina

L-iskola Primarja f’Dan Pawl il-baħar

Triq l-Iskola

San Pawl il-Baħar

Email: sanpawlil-bahar.library@gov.mt

Ħinjiet tal-ftuħ

Il-Ġimgħa: 08.30 san-12.30

Is-Sibt: 14.00 sal-16.00

Servizzi oħrajn

For a more comprehensive list, please click HERE.

Web Analytics