Storja li ssawwarna u tagħmlilna unur

“Fl-istorja nsibu informazzjoni voluminuża li għaliha rridu nagħtu widen, billi nfasslu ġejjieni msejjes fuq l-għaqal, nitgħallmu mill-iżbalji tal-passat u l-weġgħat tal-umanita’ ”

(Edmund Burke)

Dan il-blog huwa fuq ġrajjiet storiċi u informazzjoni oħra relatata mar-reġjun. Sejrin nittrattaw dwar postijiet u persuni.

Nittamaw li jkun ta’ interess.

Dan inħoloq biex bħala blog waqt li nilqgħu l-kummenti, ninkoraġġixxu blogs oħra simili. Jekk tixtieq iżżid ma’ din il-paġna, ibgħat it-talba tiegħek fuqhistory@tempregjuntramuntanaorg-336eb5.ingress-daribow.easywp.com

Pavlvs

PAVLVSThirty years after the crucifixion of JESUS CHRIST, the Egyptian grain ship Apostle Paul was aboard was shipwrecked… But where? In chapter 27 and 28 of the Acts of the Apostles, St Luke who was travelling with St Paul gives us a detailed account of the voyage,...

Pavlvs

PAVLVSThirty years after the crucifixion of JESUS CHRIST, the Egyptian grain ship Apostle Paul was aboard was shipwrecked… But where? In chapter 27 and 28 of the Acts of the Apostles, St Luke who was travelling with St Paul gives us a detailed account of the voyage,...

The Victoria Lines in Reġjun Tramuntana

The Victoria Lines were never put to the ultimate test of an enemy invasion and their military significance began to fade even before the First World War. Before the Second World War the British defence strategy for Malta had shifted definitively towards impeding an enemy’s landing by defending directly the beaches where such an invasion could take place. Within this context, the Great Fault was seen as an important in-depth line of defence in the eventuality of a successful enemy landing in the north of the island which had overrun the beach defences.

A Word about History..

Web Analytics