Ġrajjietha

Hemm ħafna verżjonijiet differenti ta’ minn fejn oriġina l-isem Dingli.

Skont ir-riċerka kondotta minn Fr. Alexander Bonnici, l-isem Dingli ġej minn isem kavallier Ingliż,Sir Thomas Dingley, li kien ġie joqgħod f’dawn l-akwati fl-1540. Dingley kien staqsa lill-Ordni għall-medda art f’din l-akwata biex jibni binja għall-kaċċa wara li tneżża’ minn ġidu mir-Re Henry VII, li kien inqata’ mill-Knisja Kattolika.

Il-motta tar-raħal huwa “Non Segnis Quies Ruris”, li tista’ tiġi tradotta għal ” Il-kwiet rurali mhuwiex għażż” jew kif jittraduċiha Fiott, “Is-Solitudni tal-biedja mhijiex indolenza”

L-emblema ta’ Ħad-Dingli hija maqsuma djagonalment f’erba’ trijangli: tnejn ikħal ċar, faċċata ta’ xulxin b’mod orizzontali u tnejn ħomor faċċata ta’ xulxin b’mod vertikali. Kollha kemm huma separati minn bordura bajda.

Id-djalett lokali, l-iktar dak tal-ġenerazzjoni anzjana, baqa’ intatt matul iċ-ċentenarji tal-eżistenza tiegħu. Kulturi differenti mxew lejn Ħad-Dingli reċentement, iżda d-djalett għadu ħaj fil-qalba tar-raħal. Id-djalett huwa eżempju ċar ta’ wirt kutlurali li għandu jiġi mħares min-nies lokali għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-popolazzjoni fl-1615 kienet ta’ 338 persuna jgħixu f’75 dar. Din telgħet għall-580 f’120 dar fl-1667. Din iż-żieda setgħet kienet ir-riżultat tal-amalgamazzjoni bejn żewġ ħamlets. Il-popolazzjoni ta’ Ħad-Dingli splodiet ‘il fuq fil-bidu tat-tmeninijiet, meta skemi ġodda ta’ housing soċjali bdew ifuru mir-Rabat. Dawn l-iskemi l-ġodda attiraw koppji żgħażagħ biex jibdew il-familja tagħhom u jgħixu ġewwa Ħad-Dingli.

 

Kunsillieri

Raymond Schembri

Sindku

Sandro Azzopardi

Viċi Sindku

David Vassalo

Kunsillier

Paul Mamo

Kunsillier

Ryan Tanti

Kunsillier

Shawn Tanti

Segrattarju Eżekuttiv

Kunsillieri

Raymond Schembri

Raymond Schembri

Sindku

Shawn Tanti

Shawn Tanti

Segrattarju Eżekuttiv

Sandro Azzopardi

Sandro Azzopardi

Viċi Sindku

Dario Borg

Dario Borg

Data Protection Officer

David Vassallo

David Vassallo

Kunsillier

Paul Mamo

Paul Mamo

Kunsillier

Ryan Tanti

Ryan Tanti

Kunsillier

Dikjarazzjoni

Bl-iskop aħħari li ambjent ikun ta’ prijorita’ għar-residenti u tkompli tiżviluppa l-aħjar infrastruttura fil-lokalita’. Wieħed irid jifhem li Ħad-Dingli huwa post purament residenzjali.

Wieħed irid jara li dan ma jkunx f’konflitt mal-komunita’ kummerċjali, li hija ta’ benefiċċju għal-lokalita’. Dan jista’ jwassal u jiġġenera fondi ta’ żvilupp u żamma tal-patrimonju storiku .

Iridu naraw li jkun hemm żvilupp u ppjanar sostenibbli. Dan l-iskop jintlaħaq billi naħdmu mill-qrib mal-Awtorita’ tal-ippjanar, billi:

a) Ninvolvu ruħna kull meta jkun hemm il-bżonn meta ċerti proġetti jaffettwaw jew li jkunu ta’ detriment għar-residenti.

b) Nagħtu s-suġġerimenti tagħna biex il-binjiet ta’ portata storika u ta’ karattru jiġu nklużi fil-lista, biex din il-propjeta’ tkun protetta.

c) L-Awtorita’ tal-ippjanar tavża jew tiġbed l-attenzjoni fejn ikun meħtieġ.

Finalment, wieħed jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tar-residenti, biex b’hekk ikunu parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet, li finalment sejrin jaffetwaw lilhom.

Valuri

Valuri bi prijorita’ għas-snin li ġejjin:

a) Nimmassimizzaw il-bżonnijiet kollha meħtieġa għall-komunita’ tagħna b’mod ħolistiku, waqt li nħarsu n-neċessitajiet individwali u ta’ kull settur.

b) Inħarsu l-ambjent u l-patrimonju kulturali tal-komunita’ Dinglija.

c) Tmexxija ġusta, serja u trasparenti.

d) Jitrawwem sens ċiviku fost ir-residenti.

Dan il-għan jista’ jintlaħaq permezz ta’ persuni li jaħdmu flimkien f’ħidma tolleranti.

Ġemellaġġ tal-lokalita’

Il-lokalita’ tagħna hija ġġemellata ma’ Monte Isola, gżira fit-tramuntana tal-Italja.

Dan il-ġemellaġġ huwa ibbażat fuq 5 temi komuni:
• Gastronomija
• Tradizzjonijiet
• Turiżmu
• Edukazzjoni
• Sports/NGOs

Din il-ħbiberija bejn iż-żewġ lokalitajiet bdiet fl-1 ta’ Settembru 2018.

Servizzi

Il-Ġbir tal-Iskart Domestiku

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-buttuna hawn taħt biex tara xi skart jinġabar matul il-ġranet tal-ġimgħa.

Meta wieħed għandu joħroġ il-borża s-sewda, il-griża u dik organika.

Ġbir ta’ Skart Kbir (Bulky Refuse)

Għall-ġbir ta’ skart goff (bulk refuse collection), agħmlu użu mill-formula REPORT IT! billi tikklikkjaw ‘request’ fuq il-link li tinsab taħt.

Imla’ d-dettalji kollha meħtieġa u agħmel it-talba. Tiġu kkuntattjati biex tingħataw id-data u l-ħin meta sejjer isir il-ġbir.

Ġbir ta’ Skart Riċiklabbli

Id-dettalji kollha huma inklużi fl-istess tabella tal-Iskart Domestiku.

Għall-ġbir ta’ skart tal-ħġieġ, trid tikklikkja fuq il-link li jidher hawn taħt.

Il-Knis tat-Toroq

Billi jintuża l-makkinarju jew il-kennies, qed nassiguraw l-indafa tat-toroq tagħna kuljum.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

It-Tindif taż-Żoni Urbani

It-tindif permezz tal-makkinarju taż-żoni urbani jsir f’qasir żmien fuq bażi regolari.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

Ċentru għal matul il-jum

Indirizz

14, Triq il-Parroċċa

Ħad-Dingli

Ħinjiet tal-ftuħ

Mit-Tnejn sal-Gimgħa

07.00am ta’ filgħodu sat-15.15pm wara nofsinhar

Librerija Pubblika

Indirizz

118, Triq il-kbira

Ħad-Dingli

Ħinjiet tal-ftuħ

Ix-Xitwa

L-Erbgħa – 14.00 sal-16.00 wara nofsinhar

Is-Sibt- 10.00 ta’ filgħodu sas-13.00

Is-Sajf

L-Erbgħa – 11.00am ta’ filgħodu sas-13.00pm

Il-Ħamis u l-Ġimgħa – mid-09.00am ta’ filgħodu sas-13,00pm.

Is-Sibt- 10.00 ta’ filgħodu sas-13.00

Web Analytics