Ġrajjietha

In-Naxxar huwa mibni fuq għolja fil-parti tat-Trammuntana ċentrali u jkopri 11 km2 ta’ art u popolazzjoni ta’ aktar minn 14-il elf persuna. In-Naxxar huwa post antik u jmur lura għal żmien il-preistorja. Fih insibu cart ruts (raddi tal-karettun), oqbra Puniċi u katakombi skoperti f’numru ta’ postijiet.

Wisq probabli li n-Naxxar ħa ismu minn Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta. It-tradizzjoni tgħid li n-nies tan-Naxxar kienu l-ewwel nies li taw l-għajnuna tagħhom meta l-bastiment inkalja. Aktar tard San Pawl ikkonverta lir-residenti ta’ dak iż-żmien għal Kristjaneżmu. Għalhekk ħafna nies jorbtu lin-Naxxar ma’ Nassar li eventwalment tfisser ‘konverżjoni għall-Kristjaneżmu’. It-teorija tagħmel aktar sens permezz tal-motto ‘Prior Credidi’ li tfisser ‘L-ewwel nies li emmnu’.

Għalkemm in-Naxxar jidher purament post residenzjali, il-mixjiet fih juru xort’oħra. Fil-pjazza ewlenija tan-Naxxar, insibu Palazzo Parisio u l-knisja Parrokkjali, waqt li fil-parti l-antika niltaqgħu ma’ numru ta’ toroq dojoq u djar tipiċi li jagħmlu n-Naxxar wieħed pittoresk.

Il-lokalita’ tkopri ċ-ċentru tan-Naxxar, il-parti tas-Sgħajtar, Santa Marija tax-Xagħra, San Pawl tat-Tarġa, Birguma, Magħtab, Salina, Baħar iċ-Ċagħaq u parti mill-Madliena.

Anne Marie Muscat Fenech Adami

Sindku

Christopher Deguara

Viċi Sindku

Mario Brincat

Kunsillier

Mary Anne Cuomo

Kunsillier

Mark Deguara

Kunsillier

Joseph Spiteri

Kunsillier

Noel Gatt

Kunsillier

Ivan Gaffiero

Kunsillier

Stephen Abela

Kunsillier

Kunsillieri

Anne Marie Muscat Fenech Adami

Anne Marie Muscat Fenech Adami

Sindku

Christopher Deguara

Christopher Deguara

Kunsillier

Mario Brincat

Mario Brincat

Kunsillier

Mary Anne Cuomo

Mary Anne Cuomo

Kunsillier

Mark Deguara

Mark Deguara

Kunsillier

Joseph Spiteri

Joseph Spiteri

Kunsillier

Noel Gatt

Noel Gatt

Kunsillier

Ivan Gaffiero

Ivan Gaffiero

Kunsillier

Stephen Abela

Stephen Abela

Kunsillier

Il-missjoni tagħna

Li ntejbu il-livell ta’ ħajja għar-residenti billi noffru u nżidu aktar servizzi ta’ kwalita’.

Servizzi

Il-Ġbir tal-Iskart Domestiku

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-buttuna hawn taħt biex tara xi skart jinġabar matul il-ġranet tal-ġimgħa.

Meta wieħed għandu joħroġ il-borża s-sewda, il-griża u dik organika.

Ġbir ta’ Skart Kbir (Bulky Refuse)

Għal ġbir ta’ skart goff, ikklikkja fuq ir-‘request’ link hawn taħt.

Imla’ d-dettalji kollha meħtieġa u agħmel it-talba. Tiġu kkuntattjati biex tingħataw id-data u l-ħin meta sejjer isir il-ġbir.

Ġbir ta’ Skart Riċiklabbli

Id-dettalji kollha huma inklużi fl-istess tabella tal-Iskart Domestiku.

Għall-ġbir ta’ skart tal-ħġieġ, trid tikklikkja fuq il-link li jidher hawn taħt.

Il-Knis tat-Toroq

Billi jintuża l-makkinarju jew il-kennies, qed nassiguraw l-indafa tat-toroq tagħna kuljum.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

It-Tindif taż-Żoni Urbani

It-tindif permezz tal-makkinarju taż-żoni urbani jsir f’qasir żmien fuq bażi regolari.

Ikklikkja fuq il-buttuna REPORT IT!, jekk tara xi żona li ma ġietx miknusa.

Day Centre għall-anzjani

Dettalji

Naxxar Day Centre
Centru Civiku Vjal il-Wiehed U Ghoxrin Ta’ Settembru ,
Naxxar Malta NXR 1018
Tel: 21 424 447

Ħinjiet tal-ftuħ

Mit-Tnejn sal-Gimgħa mis-7 ta’ filgħodu sat-tlieta u kwart ta’ waranofsinhar.

Is-Sibt u l-Ħadd magħluqin

Librerija Pubblika

Dettalji

Naxxar Area Library
Ċentru Ċiviku Vjal il-Wieħed U Għoxrin Ta’ Settembru ,
Naxxar
Tel: 21 419 103

Email: naxxar.library@gov.mt

 

Ħinjiet tal-ftuħ

Ix-Xitwa (Ottubru – Ġunju)

It-Tnejn 2.30pm – 5.00pm

L-Erbgħa u s-Sibt: 8.30am – 12.00pm

Is-Sajf (Lulju – Settembru):

It-Tnejn, l-Erbgħa, Is-Sibt: 8.30am – 12.00pm

Web Analytics